1. Ptáte se: Jak v r. 2014 na smlouvu o nájmu nebytových prostor

  Autor
  /
  Vím, že pokud si chci dnes jako podnikatel pronajmout například kancelář, musím uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor. Změní se po novém roce něco v této oblasti? Odpověď Nový občanský zákoník přináší do oblasti nájmu nebytových prostor velmi významné změny. Dnes se takováto smlouva řídí zákonem o nájmu a podnájmu nebytových...
 2. Ptáte se: Prodej podniku v r. 2014

  Autor
  /
  Podnikám jako OSVČ, ale po novém roce s tím chci skončit a prodat svůj podnik někomu jinému. Vím, že podle dnešní úpravy by bylo třeba sepsat za tímto účelem smlouvu o prodeji podniku. Mění se v tomto smyslu něco po novém roce? . Odpověď Nový občanský zákoník přináší ohledně podniku a jeho...
 3. Ptáte se: Kmenové listy v s.r.o.

  Autor
  /
  Mám s dalšími třemi společníky společnost s ručením omezeným. Slyšel jsem, že od nového roku mají existovat kmenové listy, které budou představovat podíly společníků. Rád bych se zeptal, co přesně kmenový list je a jestli bude jejich vytváření povinné. . Odpověď Kmenový list bude cenný papír na řad, který představuje podíl společníka...
 4. Ptáte se: Povinné úpravy dokumentů ve společnosti v r. 2014

  Autor
  /
  Již několik let podnikám ve společnosti s ručením omezením. Vím, že se od nového roku bude mnohé měnit a bude třeba přizpůsobit dokumenty, aby nové úpravě odpovídaly. Musím všechny tyto úpravy stihnout ještě před účinností nového zákoníku nebo na to budu mít nějaký čas i později? Odpověď Zákon o obchodních korporacích...
 5. Ptáte se: Nová s.r.o. v r. 2014

  Autor
  /
  Již nějakou dobu přemýšlím, že si založím společnost s ručením omezeným a začnu podnikat. Vím, že dnes je třeba vložit do společnosti s ručením omezeným vyšší obnos peněz jako základní kapitál, ale slyšel jsem, že od nového roku to bude jinak. Budu si tedy moci po novém roce založit s.r.o. bez...
 6. Příběhy ze Suchánkovic rodiny (1): Co vše může způsobit sázka

  Autor
  /
  Rádi bychom vás seznámili s Pavlem. Pavel je pětatřicetiletý muž, který žije spokojeně se svou manželkou na menším městě. Pavel má spoustu zálib, mezi které patří i to, že si rád zajde s kamarády do hospody na pivo. Stejně tak jako v pátek, kdy se Pavel vydal za svými kamarády do oblíbené hospody...