1. Přizpůsobení stanov spolku (dříve občanských sdružení) NOZ

  Autor
  /
  Spolkům, které byly založeny jako občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „spolek“) ukládá zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) ve svých přechodných ustanoveních přizpůsobit stanovy spolku NOZ ve lhůtě do 3 let ode dne nabytí účinnosti NOZ, tj....
 2. Ptáte se: Pravidla o střetu zájmů v s.r.o.

  Autor
  /
  Dobrý den, zakládám nyní společnost s ručením omezeným, ve které budu společně s dalšími společníky společníkem a zároveň jednatelem této společnosti. Rád bych se zeptal, zda mohu já sám s touto společností uzavírat jakékoliv smlouvy bez omezení anebo zda nějaká omezení jsou a jaké jsou mé povinnosti. Děkuji Vám za Vaši odpověď. Odpověď:...
 3. Ptáte se: Vklad při změně právní formy spolku na ústav

  Autor
  /
  Jaký vklad (finanční nebo jiný) je potřeba při transformaci ze zapsaného spolku na zapsaný ústav? Odpověď: Vklad při změně právní formy spolku na ústav může mít formu peněžitého vkladu nebo nepeněžitého vkladu (např. movitá či nemovitá věc, pohledávka či právo). Údaj o vkladu se zapisuje do rejstříku ústavů. Povinnou náležitostí zakládací listiny...
 4. Ptáte se: Odpovědnost členů správní rady ústavu

  Autor
  /
  Dobrý den. Chystáme změnu právní formy spolku na ústav. Oslovila jsem potenciální členy budoucí správní rady ústavu. Zajímají se o to, jaká vyplývá zodpovědnost z této funkce? Mohla bych Vás poprosit o stručnou odpověď či je to definováno v zákoníku? Odpověď: Odpovědnost členů volených orgánů ústavu je stejná jako odpovědnost...
 5. Ptáte se: Mezitímní účetní závěrka při transformaci spolku na ústav

  Autor
  /
  Dobrý den. Jsme spolek a chystáme změnu právní formy na ústav. Nyní domlouváme s účetní datum mezitímní závěrky. Předběžně je dohodnuto sestavení mezitímní závěrky z údajů ke dni 29. února 2016. Účetní je schopna nám dodat mezitímní závěrku ve lhůtě do 18. března 2016. Současně potřebujeme domluvit schůzku u notáře. Sestavuje se...
 6. Ptáte se: Informační povinnost prodávajícího vůči spotřebiteli dle novely

  Autor
  /
  Dobrý den, četl jsem, že byla přijata novela zákona o ochraně spotřebitele, která ukládá prodávajícím nějakou další informační povinnost ve vztahu ke spotřebitelům. Rád bych se zeptal, o jakou informační povinnost se jedná, jak ji mám splnit a čeho se vlastně týká? Předem Vám děkuji za Vaši odpověď. Odpověď: Vaše...

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}