1. Ptáte se: Neprovdaná matka a její nároky

  Autor
  /
  Dobrý den, s přítelem se nám narodilo dne 13.12.2015 dítě, přítel mi však odmítá nyní jakkoliv finančně pomoci, na vše jsem zůstala sama a situaci nemohu zvládnout. Během těhotenství a i nyní po porodu mám mnoho výdajů spojených s nákupem potřebného oblečení, hygienických prostředků, věcí pro miminko atd. Má můj přítel ze...
 2. Ptáte se: Vedlejší výdělečná činnost spolku

  Autor
  /
  Jak je to s vedlejší výdělečnou činností – spolek se bude zabývat sportovním tréninkem za úplatu, která slouží k podpoře činnosti a úhradě nákladů (pronájem sportoviště, náklady na trenéry, tréninkové vybavení-pomůcky, pitný režim apod.)? Odpověď: Spolek je právnická osoba založená k naplňování společného zájmu členů spolku. Uspokojování a ochrana společného zájmu...
 3. Ptáte se: Chci založit sportovní klub ve formě spolku

  Autor
  /
  Chci založit neziskovou organizaci – spolek (sportovní klub), v budoucnu však uvažuji o spojení s jiným již existujícím spolkem formou pobočného spolku. Je toto spojení dvou existujících spolků možné? Odpověď: Dotazujete se, zda je možné již existující spolek nějakým právním jednáním učinit pobočným spolkem jiného existujícího (později založeného) spolku. Domnívám se,...
 4. Ptáte se: Změna názvu spolku v souladu s NOZ

  Autor
  /
  Dobrý den, jsem předsedou spolku (tělovýchovné jednoty) a mám relativně jednoduchý dotaz k přizpůsobení názvu spolku. Co je to přizpůsobení názvu spolku? Je to doplnění slova spolek nebo z.s. ? Pokud ano, tak k tomu je přece nutnost změnit stanovy, tedy členská schůze. Proč potom ty dva termíny – do 1.1.2016 přizpůsobení názvu...
 5. TOP 10: Upravte si společenskou smlouvu ve Vašem s.r.o. na míru

  Autor
  /
  Jak jsme již upozorňovali v předchozím článku (ZDE), obchodní korporace, které vznikly ještě za účinnosti obchodního zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb.), se mohou nejpozději do dvou let ode dne jeho účinnosti podřídit zákonu o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.) jako celku. Lhůta pro celkové podřízení se zákonu o obchodních...
 6. POZOR! Lhůta do 1. ledna 2016 pro společnosti s ručením omezeným

  Autor
  /
  Chystáte se přizpůsobit společenskou smlouvu, příp. zakládací listinu společnosti s ručením omezeným (dále jen „s.r.o.“) nové právní úpravě, resp. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) a nevíte si rady? Obraťte se na naši advokátní kancelář, společně projednáme nutné změny, možnosti nabízené ZOK a potřeby Vašeho s.r.o. Změnu...