CLW 2014: VÝSLEDKY SOUTĚŽE CREATIVE LEGAL WRITING

Autor
/

Sdílejte

EXPERIMENTÁLNÍ 2. ROČNÍK SOUTĚŽE CREATIVE LEGAL WRITING 2014

Druhý ročník soutěže Creative Legal Writing jsme v r. 2014 pojali ve spolupráci se studentským spolkem ELSA Česká republika experimentálně a byli jsme zvědaví, zda se najdou odvážní studenti právnických fakult, kteří se do soutěže přihlásí.

Takových odvážlivců – průkopníků se našlo na všech českých právnických fakultách celkem deset.

A co měli studenti tvořit?

PRÁVNÍ VIDEOMANUÁLY

Studenti měli za úkol připravit právní videomanuál na zadaná témata, prostřednictvím kterých měli přiblížit právní úpravu lidem srozumitelným způsobem.

Nejen však že studenti museli připravit právní prezentaci v písemné podobě, ale zamýšleli se také nad tím, jak mluvit na kameru, jak si přizpůsobit prostředí, aby video i zvuk byly čitelné, bylo pro ně rovněž nezbytné se naučit pracovat s online webinářovým prostředím WEBEX, synchronizovat všechny činnosti a k tomu všemu se pokusit o srozumitelný přednes tak, aby tento projev byl pro běžného člověka přínosný.

Za to všechno a především za velkou ODVAHU všem zúčastněným patří obdiv a samozřejmě poděkování za účast.

KDO JE VÍTĚZEM soutěže CLW 2014:

1. místo

sdílí společně

Ondřej Kelnar  & Blanka Vlachová

Vítězům gratulujeme!

Blanka Vlachová

 

Ondřej Kelnar

 

DALŠÍ VELMI ZDAŘILÉ VIDEOMANUÁLY:

Dále jsme se rozhodli zveřejnit tyto další zajímavé videomanuály, jejichž zpracovatelé bojovali o vítězství:

Tereza Levická  – Výživné rozvedeného manžela

Lukáš HolubUkončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a jak se může zaměstnanec bránit

Všem výše uvedeným nabízíme možnost setkání za účelem diskuze o další spolupráci.

HODNOTÍCÍ KOMISE:

Členy odborné komise byly:

1. JUDr. Eva Vaňková (advokátka a externí pedagog na FF UPCE)

2. JUDr. Marie Boháčová (právnička v Arcibiskupství pražském)

3. Mgr. Barbora Surmanová (advokátka, jednatelka společnosti Surman s.r.o.)

4. Mgr. Martina Činková (advokátka, jednatelka společnosti Ateliér práva, s.r.o.)

Upozornění:

Vzhledem k počtu účastníků soutěže, tedy že se do soutěže přihlásilo méně jak 65 studentů, tímto v souladu s čl. VIII odst. 3 pravidel soutěže oznamujeme, že vyplacena bude pouze první cena v hodnotě 10.000,– Kč, a to každému z vítězů jedna polovina této částky.