Ptáte se: Dary u spolků, nadací a nadačních fondů z daňového pohledu

Autor
/

Sdílejte

Dobrý den, prosím o radu. Rád bych založil veřejně prospěšný spolek, jehož posláním by bylo “vybírat” dary a ty pak dále přerozdělovat a věnovat potřebným. Můj dotaz zní, je možné si dary, které budeme dávat “koncovým” osobám, odečítat z daní spolku? Děkuji předem za odpověď a přeji hezký den.

Odpověď:

Děkujeme za důvěru. Níže odpovídáme na Váš dotaz tak, abyste se mohl rozhodnout, zda si založíte spolek nebo zda upřednostníte jinou právní formu. V případě založení právnické osoby, jejímž primárním cílem není dosahování zisku, může zakladatel volit mezi několika možnostmi – nejčastěji spolek, nadace či nadační fond.

Spolek

Spolek mohou založit alespoň tři osoby, a to k naplňování společného zájmu. Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost může spolek vykonávat, ale pouze jako vedlejší činnost s účelem podpory činnosti hlavní nebo s účelem hospodárného využití spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Nadace/nadační fond

Nadace se zakládá sepsáním nadační listiny, a to zakládací listinou nebo pořízením pro případ smrti (v obou případech formou notářského zápisu). Zakládací listinu nadace může pořídit jedna osoba nebo více osob. Nadace se zakládá k trvalé službě společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu. Nadace též může podnikat, pokud podnikání představuje pouhou vedlejší činnost, výtěžky podnikání musí sloužit jen k podpoře účelu nadace.

Nadační fond se zakládá zakládací listinou nebo pořízením pro případ smrti (notářský zápis není zákonem požadován).

Před vznikem nadace musí její zakladatel / zakladatelé složit nadační jistinu, která musí mít minimální hodnotu 500 tis. Kč. Naproti tomu nadační fond žádnou povinnost tvorby nadační jistiny nemá a oproti nadaci neslouží trvalému účelu (majetek nadačního fondu může být spotřebován). Jediné, co zákon u nadačního fondu vyžaduje při jeho založení z hlediska vkladů, je uvedení konkrétního vkladu (peněžitého či nepeněžitého) v zakladatelském právním jednání, výše vkladu je však zcela dobrovolná, což činí nadační fond oproti nadaci velmi přitažlivým pro mnohé zakladatele.

chci založit NEZ

Daňový pohled

Z pohledu daní z příjmů všechny tyto typy právnických osob, které se zapisují do veřejného rejstříku, jsou veřejně prospěšným poplatníkem, jehož hlavním znakem je, že vykonává činnost, která není podnikání. Bezúplatně přijaté příjmy poplatníka, který je veřejně prospěšným poplatníkem, jsou od daně z příjmů osvobozeny (neboli se jedná o dary). Dle zákona o daních z příjmů do základu daně nevstupují náklady související s činností, z níž dosažené příjmy nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny (laicky řečeno – přijatý dar dále poskytnutý má nulový dopad na základ daně, čímž odpovídáme na Váš dotaz).

Pro úplnost dodáváme, že u veřejně prospěšného poplatníka nejsou předmětem daně z příjmů právnických osob příjmy z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené dle zákona v souvislosti s touto činností jsou vyšší, neboli “bohulibá” činnost není výdělečná. U těchto poplatníků jsou vždy předmětem daně z příjmů právnických osob příjmy z reklamy,  úroky a z nájemného. Zákon o daních z příjmů zároveň tomuto typu poplatníka ukládá povinnost vést účetnictví tak, aby byly odděleny příjmy, které jsou předmětem daně od příjmů, které předmětem daně nejsou nebo jsou od daně osvobozeny. V případě nadace je výnos nadace z majetku vloženého do nadační jistiny a příjem z prodeje tohoto majetku, pokud příjem slouží pouze účelu, k němuž byla nadace zřízena, též osvobozen.

Závěr

Z výše uvedeného vyplývá odpověď na Vás dotaz. Nyní je na Vašem zvážení, kterou právní formu při založení upřednostníte. Dle našich zkušeností by ve Vašem případě byl nejvhodnější nadační fond. V případě zájmu o jeho založení či o založení subjektu jiné právní formy se můžete obrátit na advokátní kancelář Mgr. Martiny Činkové ZDE.

V případě zájmu o důkladnější posouzení daňových a účetních otázek mne neváhejte rovněž kontaktovat přímo (kontaktní údaje níže).

Ing. Jana Hromádková – autorka článku

Jana Hromádková Poskytuji daňové poradenství  od roku 1999. Spolu se specialisty z týmu  HR Profi zajistím vedení účetnictví,.zpracování mezd, poskytuji služby externího personalisty. HR Profi si zakládá na profesionalitě a individuálním přístupu ke každému klientovi. Externě spolupracuji s advokátní kanceláří Mgr. Martiny Činkové.

hromadkova@hrprofi.cz, tel.: 603 400 238, www.hrprofi.cz

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}