B Č D F H I J K L M N O P R S U V Z
 1. Čas plnění

  Autor
  /
  Zákon vyžaduje, aby dlužník splnil svůj dluh řádně a včas. Čas plnění bývá většinou ujednán přímo ve smlouvě nebo jinak stanoven a dlužník je v tomto případě povinen plnit v daný čas i bez vyzvání věřitele. Pokud však strany neujednají, kdy má dlužník svůj dluh splnit, může věřitel požadovat plnění ihned a dlužník...
 2. Cena věci

  Autor
  /
  Cena věci je hodnota věci, pokud ji lze vyjádřit v penězích. Pokud u některé věci vůbec nelze vyjádřit její hodnotu v penězích, a to ani odhadem, pak je taková věc neocenitelná (není možné určit její cenu). U naprosté většiny věcí však je možné cenu určit. Cena věci se ve většině případů určuje...
 3. Cenová doložka

  Autor
  /
  Cenová doložka je jedním z možných vedlejších ujednání v kupní smlouvě. Pokud je ujednána cenová doložka, upraví se kupní cena věci dodatečně s přihlédnutím k výrobním nákladům. Výrobní náklady, které jsou pro změnu kupní ceny rozhodné, se určí ve smlouvě. Pokud nejsou rozhodné náklady takto určeny, mění se kupní cena v poměru k cenovým změnám hlavních...
 4. Člověk

  Autor
  /
  Zákon stanoví, že člověk má právní osobnost od narození až do smrti. Zakotvuje, že každý odpovídá za své jednání, je-li s to posoudit je a ovládnout, tedy v míře odpovídající stupni vlastní svéprávnosti, a to i tehdy, přivede-li se vlastní vinou do stavu, v němž by jinak odpovědný nebyl. Zákonná úprava upřesňuje, že...