B Č D F H I J K L M N O P R S U V Z
  Bu By
 1. Budoucí zástavní právo

  Autor
  /
  Budoucí zástavní právo je možné sjednat k věci, jejímž vlastníkem se má stát dlužník až v budoucnu. Je tedy možné uzavřít zástavní smlouvu předem, ale zástavní právo k věci vznikne až v okamžiku, kdy se dlužník skutečně stane jejím vlastníkem. V případě, kdy je zástavou nemovitost, je podmínkou pro vznik zástavního práva zápis budoucího zástavního...
 2. Bydliště

  Autor
  /
  Bydliště člověka je kromě jména a data narození jedním z prvků, kterými se člověk identifikuje při různých právních jednáních a jeho určení má značný význam především při doručování a při plnění závazků. Zákon stanoví kritéria, podle kterých se bydliště člověka určuje. Je však nutné si uvědomit, že bydliště podle tohoto zákona...
 3. Bytové spoluvlastnictví

  Autor
  /
  Bytové spoluvlastnictví zákon definuje jako spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví vzniká tak, že je zde několik vlastníků jednotek, kteří jsou zároveň spoluvlastníky nemovité věci. Nemovitou věcí je v tomto případě pozemek, na kterém se nachází budova s jednotkami nebo budova jako samostatná věc nebo právo stavby. Bytové spoluvlastnictví...