B Č D F H I J K L M N O P R S U V Z
  Hl Hr
 1. Hlavní důvody neplatnosti

  Autor
  /
  Zákon vyjmenovává hlavní druhy vad, které činí právní jednání neplatným. Neplatné je především právní jednání, které se příčí dobrým mravům nebo které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje. Každé právní jednání, které odporuje zákonu, tedy nemusí být neplatné, ale je neplatné pouze tehdy, pokud neplatnost vyžaduje smysl...
 2. Hra

  Autor
  /
  Hra spočívá v tom, že plnění jedné strany závisí na výsledku činnosti stran, přičemž mezi činností a plněním není vztah ekvivalence. Jednoduše řečeno, pokud jedna strana vyhraje dohodnutou činnost, je druhá strana povinna dát jí sjednanou výhru. Zákon stanoví o hře pouze to, že se na ni použijí ustanovení o sázce....