B Č D F H I J K L M N O P R S U V Z
  Je Ji Jm
 1. Jednání za právnickou osobu

  Autor
  /
  Zákon stanoví, že každý, kdo právnickou osobu zastupuje, má dát najevo, o co se jeho zastoupení opírá, a jedná-li za právnickou osobu v písemné formě, uvede k označení právnické osoby svůj podpis, přičemž toto ustanovení má především pořádkovou povahu, tedy nedostatek podpisu způsobí neplatnost pouze tehdy, pokud pro dané právní jednání zákon...
 2. Jednočlenná společnost

  Autor
  /
  Kapitálovou společnost může založit jediný zakladatel nebo kapitálová společnost může mít jediného společníka také v důsledku soustředění všech podílů v jeho rukou. Působnost nejvyššího orgánu vykonává v jednočlenné společnosti její společník s tím, že je povinen rozhodnutí činit v písemné formě, resp. ve formě veřejné listiny, je-li to vyžadováno pro běžné rozhodnutí valné hromady. Smlouva...
 3. Jednotka jako věc nemovitá

  Autor
  /
  Jednotka zahrnuje byt jako prostorově oddělenou část domu a podíl na společných částech nemovité věci vzájemně spojené a neoddělitelné. Jednotka tedy tvoří celek, který má dvě neoddělitelné části. První částí je byt jako prostorově oddělená část domu a druhou částí je podíl na společných částech nemovité věci (na domu a...