B Č D F H I J K L M N O P R S U V Z
  Je Ji Jm
 1. Jiná vedlejší ujednání (koupě)

  Autor
  /
  Strany kupní smlouvy mohou kromě samotné koupě sjednat i různá vedlejší ujednání. Určitá vedlejší ujednání a práva a povinnosti z nich plynoucí jsou stanoveny přímo v zákoně (například výhrada vlastnického práva, výhrada zpětné koupě nebo výhrada lepšího kupce). Zákon však dává možnost ujednat jako vedlejší ujednání i jiné výhrady nebo podmínky připouštějící...
 2. Jistota

  Autor
  /
  V právním styku může být v některých případech, ať již zákonem, rozhodnutím soudu nebo smluvním ujednáním, stanovena povinnost poskytnout druhé straně jistotu. Zákon stanoví, že kdo je povinen dát jistotu, učiní své povinnosti zadost především zřízením zástavního práva. Pokud někdo nemůže dát jistotu zřízením zástavního práva, dá jistotu způsobilým ručitelem. Zákon...