B Č D F H I J K L M N O P R S U V Z
  Li Lo
 1. Lichva

  Autor
  /
  Právní regulace lichvy je jedním ze způsobů, kterými zákon chrání v právním styku slabší stranu. Lichevní smlouva je taková smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru....
 2. Lidské tělo

  Autor
  /
  Zákon stanoví, že lidské tělo je pod ochranou i po smrti člověka a naložit s lidskými pozůstatky a lidskými ostatky způsobem pro zemřelého nedůstojným je zakázáno. V případě, že lidské ostatky nejsou uloženy ve veřejném pohřebišti, má na jejich vydání právo ten, koho člověk před svou smrtí výslovně určil, jinak postupně jeho...
 3. Los

  Autor
  /
  Los spočívá v tom, že strana, která los vydala, slibuje držiteli losu plnění, pokud bude tento los tažen. Zákon stanoví o losu pouze to, že se na něj použijí ustanovení o sázce. Nejdůležitější z těchto ustanovení spočívá v tom, že pokud nebylo plnění vyhrávající straně dáno, nemůže jej tato strana soudně vymáhat. Ustanovení o...