B Č D F H I J K L M N O P R S U V Z
 1. Majetek

  Autor
  /
  Zákon definuje majetek osoby jako souhrn všeho, co osobě patří. Majetkem se podle této definice rozumí souhrn aktivních hodnotových položek náležející určité osobě, tedy souhrn jejích věcí, práv a jiných majetkových hodnot, nikoli však jejích dluhů. Oproti majetku je třeba rozlišovat pojem jmění. Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a...
 2. Manželství

  Autor
  /
  Manželství je zákonem definováno jako trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví zákon. Podstata tedy spočívá v tom, že musí jít o svazek dvou osob různého pohlaví a že musí jít o svazek trvalý. Zároveň se uvádí hlavní účel manželství, kterým je podle zákona založení rodiny, řádná výchova dětí...
 3. Mateřství

  Autor
  /
  V našem právu existuje jediný způsob, kterým se určuje mateřství, a to podle zásady, že matkou dítěte je žena, která dítě porodila.
 4. Místo plnění

  Autor
  /
  K řádnému splnění zákon vyžaduje, aby byl dluh splněn na stanoveném místě. Místo plnění může být určeno ve smlouvě nebo může vyplývat z povahy závazku nebo z účelu plnění. Pokud nelze místo plnění zjistit ze smlouvy ani z povahy závazku, plní se v místě stanoveném zákonem. Základním zákonným pravidlem je, že nepeněžitý dluh plní dlužník...