B Č D F H I J K L M N O P R S U V Z
  1. Novace

    Autor
    /
    Novace je jednou z možností změny obsahu závazku. Je to dohoda smluvních stran o změně obsahu závazku, kterou se dosavadní závazek ruší a nahrazuje se novým závazkem. Zákon však stanoví domněnku, že pokud může dosavadní závazek vedle nového závazku obstát, má se za to, že nebyl zrušen. Pokud byl původní závazek...