B Č D F H I J K L M N O P R S U V Z
  1. Nutná obrana

    Autor
    /
    Nutná obrana v soukromém právu je situace, kdy někdo odvrací od sebe nebo od jiného bezprostředně hrozící nebo trvající protiprávní útok a způsobí přitom útočníkovi újmu. Aby šlo skutečně o nutnou obranu, musí být tato obrana nezbytná k účinnému odvrácení daného útoku. Důsledkem jednání v nutné obraně je, že obránce není povinen způsobenou újmu...