Budoucí zástavní právo

Autor
/

Sdílejte

Budoucí zástavní právo je možné sjednat k věci, jejímž vlastníkem se má stát dlužník až v budoucnu. Je tedy možné uzavřít zástavní smlouvu předem, ale zástavní právo k věci vznikne až v okamžiku, kdy se dlužník skutečně stane jejím vlastníkem. V případě, kdy je zástavou nemovitost, je podmínkou pro vznik zástavního práva zápis budoucího zástavního práva do katastru nemovitostí. I když ale bude budoucí zástavní právo zapsáno, zástavní právo jako takové vznikne až v okamžiku, kdy dlužník nabude vlastnické právo k nemovitosti.

chci RADU