Bytové spoluvlastnictví

Autor
/

Sdílejte

Bytové spoluvlastnictví zákon definuje jako spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví vzniká tak, že je zde několik vlastníků jednotek, kteří jsou zároveň spoluvlastníky nemovité věci. Nemovitou věcí je v tomto případě pozemek, na kterém se nachází budova s jednotkami nebo budova jako samostatná věc nebo právo stavby. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout, pokud je součástí nemovité věci dům alespoň s dvěma byty.

chci RADU