Člověk

Autor
/

Sdílejte

Zákon stanoví, že člověk má právní osobnost od narození až do smrti. Zakotvuje, že každý odpovídá za své jednání, je-li s to posoudit je a ovládnout, tedy v míře odpovídající stupni vlastní svéprávnosti, a to i tehdy, přivede-li se vlastní vinou do stavu, v němž by jinak odpovědný nebyl.

Zákonná úprava upřesňuje, že na počaté dítě se hledí jako na již narozené, pokud to vyhovuje jeho zájmům. Nebude se tedy jednat jen o nabytí dědictví nebo daru, ale též o následné nakládání s majetkem takto nabytým, z čehož mohou vznikat nejen práva, ale i povinnosti. Toto ustanovení však nelze uplatnit v neprospěch ještě nenarozeného dítěte.

chci RADU