Darování pro případ smrti

Autor
/

Sdílejte

Občanský zákoník vychází ze zásady, že smluvní vázanost pro případ smrti není přípustná. Z této zásady však existují určité výjimky, přičemž jednou z nich je darování pro případ smrti. Darování závislé na podmínce, že obdarovaný dárce přežije, se podle zákona posuzuje zpravidla jako odkaz a řídí se tedy právní úpravou pořízení pro případ smrti. Ustanoveními o darování se řídí pouze tehdy, přijme-li obdarovaný dar a vzdá-li se dárce výslovně práva dar odvolat a vydá o tom obdarovanému listinu. Věcný rozdíl mezi darováním pro případ smrti a odkazem spočívá zejména v tom, že odkaz je odvolatelný, zatímco dar pro případ smrti odvolat nelze.

chci RADU