Majetek

Autor
/

Sdílejte

Zákon definuje majetek osoby jako souhrn všeho, co osobě patří. Majetkem se podle této definice rozumí souhrn aktivních hodnotových položek náležející určité osobě, tedy souhrn jejích věcí, práv a jiných majetkových hodnot, nikoli však jejích dluhů.

Oproti majetku je třeba rozlišovat pojem jmění. Jmění osoby tvoří souhrn jejího majetku a jejích dluhů. Pokut hovoříme o majetku, jedná se tedy o soubor věcí a práv, které osoba skutečně vlastní, pokud hovoříme o jmění, jedná se kromě toho také o dluhy této osoby.

chci RADU