Nadace

Autor
/

Sdílejte

Nadace je právnická osoba soukromého práva tvořená účelovým sdružením majetku, který má trvale svými výnosy sloužit užitečnému cíli. Účel nadace může být 1) veřejně prospěšný, 2) dobročinný.

Je zakázáno založit nadaci za účelem podpory politických stran a hnutí nebo jiné účasti na jejich činnosti. Je dále zakázáno založit nadaci, která by sloužila výlučně výdělečným cílům. Nadace může podnikat, ale podnikání smí představovat pouze vedlejší činnost a výtěžky mají sloužit jen k podpoře jejího účelu. Možnost podnikání může být u nadace vyloučena v zakladatelské listině zakladatelem. Nadace dále nesmí být neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti.

Název nadace obsahuje slovo „nadace“ a pravidelnou součástí názvu nadace je označení poukazující na její účel.

chci RADU