Náhradní splnění

Autor
/

Sdílejte

Náhradní splnění je možné v situacích, kdy dlužník nemůže vyrovnat splatnou věřitelovu pohledávku z  příčin, které se vyskytly na straně věřitele. Zákon v tomto případě dává dlužníkovi možnost, aby se dluhu zprostil náhradním splněním, tedy tím, že složí předmět plnění do soudní úschovy. Zákon také blíže stanoví důvody, pro které je náhradní plnění možné. Týká se to situací, kdy je věřitel neznámý nebo nepřítomný, kdy věřitel odmítl bezdůvodně plnění přijmout, kdy je dlužník bez své viny v nejistotě, kdo je věřitelem nebo pokud nastanou jiné důležité příčiny na straně věřitele. Účelně vynaložené náklady spojené s náhradním splněním jdou k tíži věřitele. Pokud je předmět plnění složen do úschovy, soud o tom vyrozumí toho, pro koho se složení stalo, a podle potřeby také zařídí jeho zastoupení.

chci RADU