Obchodní korporace

Autor
/

Sdílejte

Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost) a družstva (družstvo a evropská družstevní společnost).

Evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a evropská družstevní společnost se dle zvláštního předpisu považují za obchodní společnosti.

chci RADU