Obchodní závod

Autor
/

Sdílejte

Pojem obchodní závod nahradil dříve užívaný pojem podnik. Obchodní závod je zákonem definován jako organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Součástí obchodního závodu jsou tedy všechny věci, které podnikateli slouží k jeho podnikání (může jít o budovy, počítače, nábytek, know-how a mnoho dalších věcí) a zároveň i jeho dluhy.

Obchodní závod je věcí hromadnou a lze s ním disponovat jako s jednou věcí. Platí tedy, že převodem závodu k němu získá nabyvatel vlastnické právo jako k celku a není nutné samostatně převádět jeho jednotlivé části. Zákon kromě definice obchodního závodu stanovuje také domněnku, že se má za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.

chci RADU