Plod

Autor
/

Sdílejte

Zákon definuje plod jako to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez něho. Typickým příkladem plodů je ovoce ze stromu, neboť strom ho poskytuje pravidelně a ze své přirozené povahy. Zákon dále přímo stanovuje, že plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku.

chci RADU