Pobočný spolek

Autor
/

Sdílejte

 Právní osobnost pobočného spolku se odvozuje od právní osobnosti hlavního spolku, přičemž pobočný spolek může mít práva a povinnosti a nabývat je v rozsahu určeném stanovami hlavního spolku. Název pobočného spolku musí obsahovat prvek názvu hlavního spolku a dále druhotný název, ze kterého musí vyplývat, že se jedná o osobu odvozenou od hlavního spolku. Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku a návrh na jeho zápis podává hlavní spolek.

Z právních jednání pobočného spolku vzniklých přede dnem jeho zápisu do veřejného rejstříku je hlavní spolek oprávněn a zavázán společně a nerozdílně s pobočným spolkem. Zrušením hlavního spolku se zrušuje pobočný spolek, avšak hlavní spolek nezanikne dříve, než zaniknou všechny pobočné spolky.

Nabytím statusu veřejné prospěšnosti pro hlavní spolek, nabývají tento status i pobočné spolky. Pokud se hlavní spolek statutu veřejné prospěšnosti vzdá nebo je-li mu odejmut, pozbývají tento status i pobočné spolky.

chci RADU