Přídatné spoluvlastnictví

Autor
/

Sdílejte

Podle zákona je v přídatném spoluvlastnictví věc, která náleží společně několika vlastníkům samostatných věcí určených k takovému užívání, že tyto věci vytvářejí místně i účelem vymezený celek, a která slouží společnému účelu tak, že bez ní není užívání samostatných věcí dobře možné (§ 1223 odst. 1 NOZ).

Pro snažší pochopení této definice je vhodné uvést příklad z důvodové zprávy k novému občanskému zákoníku. Místně i účelem vymezeným celkem může být například chatová osada, zahrádkářská kolonie nebo průmyslový celek, kdy jednotlivé nemovitosti, které jsou součástí tohoto celku (zahrádky,chaty) jsou v individuálním vlastnictví různých osob. Pokud je součástí takového celku nemovitost, bez níž není užívání jednotlivých nemovitostí dobře možné (například parkoviště nebo příjezdová cesta), je tato nemovitost v přídatném spoluvlastnictví všech vlastníků jednotlivých nemovitostí (zahrádek, chat).

Podíl na věci v přídatném spoluvlastnictví je tedy svázán s vlastnictvím jiné věci, k jejímuž využití věc v přídatném spoluvlastnictví slouží (každý vlastník chaty má určitý podíl na parkovišti, které patří k chatové osadě). Podíl lze převést jen současně s touto věcí a pokud se převádí vlastnické právo k věci, převod se vztahuje automaticky i na podíl na věci v přídatném spoluvlastnictví (vlastník chaty nemůže někomu prodat jen podíl na parkovišti a pokud prodává chatu, vždy zároveň prodává i podíl na parkovišti).

chci RADU