Promlčení

Autor
/

Sdílejte

Promlčení je jedním z právních důsledků, které mohou vzniknout z důvodu plynutí času. Promlčení spočívá v tom, že pokud nebylo určité právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit. Promlčení však neznamená, že závazek zaniká. Promlčený závazek stále existuje, avšak nemůže být vymožen soudní cestou, pokud dlužník namítne, že je právo promlčeno. Pokud by dlužník například o promlčení nevěděl a u soudu by nic nenamítl, i promlčené právo by pak mohlo být věřiteli soudem přiznáno. Jelikož promlčený dluh stále existuje, je také možné, aby byl dlužníkem splněn. Pokud dlužník splní promlčený dluh, nemůže již požadovat vrácení toho, co splnil.

Zákon dále stanoví, která práva se promlčují a která ne. Obecně platí, že se promlčují všechna majetková práva s výjimkou takových práv, u kterých zákon stanoví, že se nepromlčují. Jiná než majetková práva (tedy osobní práva) se naopak promlčují pouze v případě, že to o nich zákon přímo stanoví.

chci RADU