Spolek

Autor
/

Sdílejte

Nová zákonná úprava zcela opouští doposavad používaný termín „občanské sdružení“ a nahrazuje ho pojmem „spolek“. Spolek mohou založit alespoň tři osoby. Základními znaky spolku jsou samospráva, dobrovolnost členství, oddělení majetkových sfér spolku a jeho členů s vyloučením zákonného ručení členů spolku za spolkové dluhy a spolková činnost jako hlavní činnost spolku. Vedle hlavní činnosti (spolkové), může spolek vykonávat i činnost vedlejší, a to i výdělečnou, ale jen za účelem podpory vlastní spolkové činnosti. Název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí však zkratka „z.s.“ Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

chci RADU