Spoluvlastnictví

Autor
/

Sdílejte

Pokud náleží vlastnické právověci společně více osobám, jsou tyto osoby spoluvlastníky. Zákon stanovuje určitá pravidla týkající se spoluvlastnictví a postavení spoluvlastníků. Základním pravidlem týkajícím se nakládání s věcí ve spoluvlastnictví je, že vzhledem k věci jako celku se spoluvlastníci považují za jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba. Pro veškeré nakládání s věcí ve spoluvlastnictví platí princip jednomyslnosti všech spoluvlastníků a není tedy možné, aby některý ze spoluvlastníků s věcí nakládal bez součinnosti ostatních. Zákon dále stanoví, že každý spoluvlastník má právo k celé věci a toto právo je omezeno právem každého dalšího spoluvlastníka. Každému spoluvlastníku náleží podíl z plodů a užitků společné věci a každý má právo, aby se mu dostalo vyúčtování, jak bylo se společnou věcí nakládáno. Plody a užitky ze společné věci se dělí podle poměru podílů. Pokud některé plody a užitky nelze podle podílů rozdělit, spoluvlastníci určí způsob jejich rozdělení dohodou.

chci RADU