Spotřebitel

Autor
/

Sdílejte

Spotřebitel je podle zákona každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Z této definice vyplývá, že spotřebitelem může být pouze člověk a ochrana spotřebitele se tedy nikdy nevztahuje na právnické osoby. Ochrana spotřebitele se může v určitých situacích vztahovat i na člověka, který je podnikatelem, neboť v případě, že uzavírá smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti, je spotřebitelem jako kdokoli jiný.

chci RADU