Svépomoc

Autor
/

Sdílejte

Svépomoc je jedna z možností, kterou je možné domoci se svého práva, avšak může být uplatněna pouze za určitých okolností. Zákon stanoví, že každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě. Pokud je tedy něčí právo ohroženo, základním řešením je obrátit se na veřejnou moc a pouze v případě, že je zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě, může daná osoba zasáhnout na ochranu svého práva sama, vždy však musí dbát na to, aby byl její zásah přiměřený okolnostem. Přiměřenost zásahu se však neposuzuje pouze z objektivního hlediska, ale i podle toho, jak se daná situace jeví ohrožené osobě. Zákon to vyjadřuje v ustanovení, že pokud hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit úsilím a prostředky, které se osobě v jeho postavení musí jevit vzhledem k okolnostem jako přiměřené.

Zákon dále upravuje situaci, kdy svépomoc směřuje pouze k zajištění práva, které by jinak bylo zmařeno (například svépomocné zadržení zloděje v obchodě). V takovém případě je možné svépomoc použít, avšak ten, kdo k ní přikročil, se musí bez zbytečného odkladu obrátit na příslušný orgán veřejné moci (v tomto případě na policii).

chci RADU