Svépomocný prodej

Autor
/

Sdílejte

Svépomocný prodej slouží pro situace, kdy je některá ze smluvních stran povinna převzít věc od druhé smluvní strany a neučiní to (dostane se do prodlení). Po druhé straně pak nelze požadovat, aby u sebe nepřevzatou věc uchovávala po neúměrně dlouhou dobu.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat. Předtím je však povinna poskytnout prodlévající straně dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. V případě, že věci hrozí rychlá zkáza a není na upozornění čas, není upozornění nutné. Při svépomocném prodeji se jedná o prodej cizí věci a výtěžek z prodeje musí být po odečtení účelně vynaložených nákladů vydán prodlévající straně.

chci RADU