Věc

Autor
/

Sdílejte

Zákon definuje věc velmi široce, a to jako „vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí“. Věcmi tedy nejsou jen hmotné předměty, ale i nehmotné statky, například objekty průmyslového a duševního vlastnictví, zaknihované cenné papíry nebo pohledávky. Aby mohl být nějaký objekt věcí, musí sloužit potřebě lidí, tedy musí být způsobilý přinášet lidem užitek. Věcí ale není úplně vše, co je pro člověka užitečné. Například vzduch nebo Slunce jsou pro člověka sice užitečné, ale přesto je za věc považovat nelze, neboť nejsou člověkem ovladatelné.

Zákon dále přímo stanoví, že určité objekty věcí nejsou. Věcí takto není lidské tělo ani jeho části, třebaže byly od těla odděleny. Tuto úpravu obsahuje zákon z důvodu ochrany lidského těla a jeho částí, aby bylo například zabráněno volnému obchodování s nimi. Věcí podle zákona není také živé zvíře, neboť živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu jako smysly nadaný živý tvor.

chci RADU