1. TOP 10: Nájem bytu dle NOZ z pohledu pronajímatele

  Autor
  /
  Nájem bytu nově upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, a to v  § 2235 až 2301. NOZ vnesl do vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem oproti předchozí právní úpravě řadu podstatných změn. O vybraných změnách z pohledu pronajímatele se pojednává dále.  ...
 2. POZOR! Lhůty u společenství vlastníků jednotek

  Autor
  /
  Změna stanov společenství  vlastníků Chystáte se přizpůsobit stanovy společenství vlastníků nové právní úpravě, resp. zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a nevíte si rady? Obraťte se na naši advokátní kancelář, společně pro Vás najdeme řešení a změnu stanov Vám kompletně připravíme. Společenství vlastníků, které vzniklo do konce roku...
 3. Ptáte se: Daň z nabytí nemovité věci

  Autor
  /
  Dobrý den, chystám se nyní prodat svou chalupu ne venkově a slyšel jsem, že od roku 2014 se změnila koncepce placení daní při převodu nemovité věci. Rád bych se tedy zeptal, zda povinnost uhradit daň z nabytí nemovité věci mám já, anebo ji bude mít kupující, kterému budu chalupu prodávat? Předem...