1. Ptáte se: Zákonné předkupní právo u podílového spoluvlastnictví

  Autor
  /
  Vlastním spolu s dalšími členy rodiny rodinný dům spolu se zahradou a mně konkrétně patří ¼ podíl na těchto nemovitostech. Doslechla jsem se, že od 1.1.2014 už nebudu mít ze zákona předkupní právo k dalším podílům. Mohou mí příbuzní prodat zbytek nemovitosti cizím lidem, aniž bych s tím mohla cokoliv dělat? Máte pravdu...
 2. Ptáte se na: Dědická smlouva

  Autor
  /
  Nově má být prý možnost sepsat jako poslední pořízení nejen závěť, ale i dědickou smlouvu. V čem taková smlouva spočívá? . Odpověď Nový občanský zákoník skutečně zavádí dědickou smlouvu jako jeden z dědických titulů. Dědická smlouva spočívá v tom, že jedna strana povolá druhou stranu za svého dědice a druhá strana toto povolání...
 3. Ptáte se: Výpověď z nájmu bytu

  Autor
  /
  Bydlíme v nájemním bytě s nájmem na dobu neurčitou a slyšela jsem, že nový občanský zákoník neposkytuje tak velkou ochranu nájemcům jako dnes. Může nám tedy dát po novém roce pronajímatel výpověď, ačkoli k tomu nemá žádný závažný důvod? . Odpověď Nový občanský zákoník skutečně neposkytuje nájemcům tak vysokou ochranu jako současná právní...
 4. Ptáte se: Chata na cizím pozemku

  Autor
  /
  Slyšel jsem ve zprávách, že stavba bude od nového roku součástí pozemku. Máme s manželkou chatu, ale pozemek, na kterém je postavena, nám nepatří, a tak se obáváme, že bychom mohli o chatu přijít. Jak máme tuto situaci řešit? . Odpověď Nový občanský zákoník skutečně zavádí zásadu, že stavba je součástí...