1. Vzor: Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy (příloha k Příběhu ze Suchánkovic rodiny č. 8)

  Autor
  /
  Upozornění: Případná shoda názvů s reálnými údaji či subjekty je čistě náhodná. Vzor odstoupení je doplňující ukázkou v rámci příběhu Ze Suchánkovic rodiny – 8. díl – viz zde). VZOROVÉ POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ  OD SMLOUVY www.veselezahrady.cz 1. Právo odstoupit od smlouvy 1.1   Do 14 dnů máte právo odstoupit...
 2. Ptáte se: Písemná forma smlouvy

  Autor
  /
  Je pravda, že od 1. ledna 2014 nebudeme muset v mnoha případech dodržet písemnou formu smluv? Není to riskantní a nebezpečné? U kterých smluv, kde je dnes písemná forma povinná, už povinná nebude? . Odpověď Po 1. lednu 2014 bude možné činit následující právní jednání ústně, emailem bez elektronického podpisu,...
 3. Ptáte se na: Dědická smlouva

  Autor
  /
  Nově má být prý možnost sepsat jako poslední pořízení nejen závěť, ale i dědickou smlouvu. V čem taková smlouva spočívá? . Odpověď Nový občanský zákoník skutečně zavádí dědickou smlouvu jako jeden z dědických titulů. Dědická smlouva spočívá v tom, že jedna strana povolá druhou stranu za svého dědice a druhá strana toto povolání...
 4. Ptáte se: Výpověď z nájmu bytu

  Autor
  /
  Bydlíme v nájemním bytě s nájmem na dobu neurčitou a slyšela jsem, že nový občanský zákoník neposkytuje tak velkou ochranu nájemcům jako dnes. Může nám tedy dát po novém roce pronajímatel výpověď, ačkoli k tomu nemá žádný závažný důvod? . Odpověď Nový občanský zákoník skutečně neposkytuje nájemcům tak vysokou ochranu jako současná právní...
 5. Ptáte se na: Nepřiměřeně dlouhá smlouva

  Autor
  /
  Často se mi stává, že mi nějaká společnost dá k podpisu smlouvu, která je nepřiměřeně dlouhá nebo ve které jsou některá ustanovení naprosto nepochopitelná nebo napsaná malým písmem někde v rohu. Poskytuje nový občanský zákoník před těmito praktikami nějakou ochranu? . Odpověď V případě smluv uzavíraných mezi podnikatelem a spotřebitelem zákon určitou ochranu...