1. Ptáte se: Písemná forma smlouvy

  Autor
  /
  Je pravda, že od 1. ledna 2014 nebudeme muset v mnoha případech dodržet písemnou formu smluv? Není to riskantní a nebezpečné? U kterých smluv, kde je dnes písemná forma povinná, už povinná nebude? . Odpověď Po 1. lednu 2014 bude možné činit následující právní jednání ústně, emailem bez elektronického podpisu,...
 2. Ptáte se na: Nepřiměřeně dlouhá smlouva

  Autor
  /
  Často se mi stává, že mi nějaká společnost dá k podpisu smlouvu, která je nepřiměřeně dlouhá nebo ve které jsou některá ustanovení naprosto nepochopitelná nebo napsaná malým písmem někde v rohu. Poskytuje nový občanský zákoník před těmito praktikami nějakou ochranu? . Odpověď V případě smluv uzavíraných mezi podnikatelem a spotřebitelem zákon určitou ochranu...
 3. Ptáte se na: Obchodní podmínky a jejich změna

  Autor
  /
  Jak to bude podle nové právní úpravy s obchodními podmínkami? Bude možné, aby mi společnost, se kterou jsem uzavřel smlouvu s odkazem na obchodní podmínky, tyto podmínky bez mého souhlasu změnila? Odpověď I podle nové právní úpravy bude možné určit část obsahu smlouvy odkazem na obchodní podmínky. Jednostranná změna obchodních podmínek bude...