Ptáte se: Neprovdaná matka a její nároky

Autor
/

Sdílejte

Dobrý den, s přítelem se nám narodilo dne 13.12.2015 dítě, přítel mi však odmítá nyní jakkoliv finančně pomoci, na vše jsem zůstala sama a situaci nemohu zvládnout. Během těhotenství a i nyní po porodu mám mnoho výdajů spojených s nákupem potřebného oblečení, hygienických prostředků, věcí pro miminko atd. Má můj přítel ze zákona nějakou povinnost mi finančně pomoci? Děkuji Vám za Vaši odpověď.

Odpověď:

Na Vaši situaci pamatuje zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v ust. § 920 a násl., který řeší výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce. Uvedená ustanovení slouží na ochranu žen, kterým se narodilo dítě, avšak nejsou provdány. Muže, se kterým žena čeká dítě, a který není jejím manželem, zákon označuje jako pravděpodobného otce dítěte.

Dle občanského zákoníku je pak pravděpodobný otec Vašeho dítěte povinen přispívat Vám na výživu po dobu dvou let od narození dítěte a je povinen přispět Vám v přiměřeném rozsahu na náklady spojené s těhotenstvím a porodem. Standardně je otec povinen uhradit polovinu těchto nákladů.

chci RADU

O uvedené náklady jste mohla Vašeho přítele požádat již na začátku těhotenství, nejpozději je však můžete požadovat do dvou let od porodu dítěte. O výši výživného a nákladech spojených s těhotenstvím a porodem můžete s Vaším přítelem uzavřít i dohodu, která nevyžaduje schválení soudem a nemusí být ani písemná. Ovšem, pokud se s Vaším přítelem nemůžete dohodnout, je třeba obrátit se na soud.

Pokud byste se rozhodla uvedené nároky vymáhat soudně, je třeba, abyste v žalobě vyčíslila náklady, které jste měla s pořízením výbavy (těhotenské i na dítě). Tyto náklady nejčastěji zahrnují výdaje na zdravotnické pomůcky, příslušné oblečení, odborné knihy, cvičení, náklady na kočárek pro dítě, pleny, hygienické prostředky a mnoho dalších. K žalobě je vhodné přiložit kopie dokladů prokazujících pořízení daných věcí, aby se Vám tak snáze prokazovalo, jaké skutečné náklady jste měla. Náklady se velmi různí, jejich výše je odvislá např. i od toho, zda se jedná o Vaše první dítěte, kdy výbavu pořizujete kompletně od začátku anebo zda se jedná např. o Vaše třetí dítě, kdy mnoho věcí již máte. Rovněž nemůžete požadovat náhradu nákladů za věci, které jste obdržela darem od svých příbuzných či známých.

Pokud jde o samotné soudní řízení, tak situace je jednodušší, pokud je Váš přítel zapsán jako otec dítěte v matrice. Pokud tomu tak však není a otcovství není určeno společným prohlášením rodičů, bude nejprve třeba vyřešit otázku určení otcovství, která se bude řešit v samostatném soudním řízení. Teprve následně bude moci soud pokračovat v řízení o přiznání výživného a nákladů Vám.

Při určení výše výživného pak soud vychází zejména z majetkových poměrů obou rodičů a z Vašich odůvodněných potřeb.

Pro úplnost dodávám, že těhotná žena může vedle shora uvedených nároků rovněž požadovat, aby soud uložil pravděpodobnému otci povinnost poskytnout jí předem částku potřebnou k zajištění výživy dítěte po dobu, po kterou by takové ženě náležela jako zaměstnankyni mateřská dovolená.

Závěrem uvádím, že výživné a právo na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem lze přiznat i nazpět, nejdéle však dva roky ode dne porodu. Nároky je tedy vhodné uplatnit co nejdříve.

chci RADU

Autor: Martina Hejduková