1. PŘIZPŮSOBTE STANOVY SPOLKU KVALITNĚ – S ADVOKÁTKOU MGR. MARTINOU ČINKOVOU TO MÁTE V KAPSE

  Autor
  /
  Nestihli jste změnit stanovy Vašeho spolku do 1.1.2017? Nevíte si s některou záležitostí Vašeho spolku rady? U NÁS JSTE NA SPRÁVNÉ ADRESE ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Martina Činková, advokátka, ev.č. ČAK 13247, IČ 74491032, Revoluční 1963/6, Praha 1 222 314 119, ak@cinkova.cz Team lidí naší advokátní kanceláře zaměřené na spolky Vám pomůže,...
 2. Přizpůsobení stanov spolku (dříve občanských sdružení) NOZ

  Autor
  /
  Spolkům, které byly založeny jako občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „spolek“) ukládá zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) ve svých přechodných ustanoveních přizpůsobit stanovy spolku NOZ ve lhůtě do 3 let ode dne nabytí účinnosti NOZ, tj....
 3. Ptáte se: Vklad při změně právní formy spolku na ústav

  Autor
  /
  Jaký vklad (finanční nebo jiný) je potřeba při transformaci ze zapsaného spolku na zapsaný ústav? Odpověď: Vklad při změně právní formy spolku na ústav může mít formu peněžitého vkladu nebo nepeněžitého vkladu (např. movitá či nemovitá věc, pohledávka či právo). Údaj o vkladu se zapisuje do rejstříku ústavů. Povinnou náležitostí zakládací listiny...
 4. Ptáte se: Odpovědnost členů správní rady ústavu

  Autor
  /
  Dobrý den. Chystáme změnu právní formy spolku na ústav. Oslovila jsem potenciální členy budoucí správní rady ústavu. Zajímají se o to, jaká vyplývá zodpovědnost z této funkce? Mohla bych Vás poprosit o stručnou odpověď či je to definováno v zákoníku? Odpověď: Odpovědnost členů volených orgánů ústavu je stejná jako odpovědnost...
 5. Ptáte se: Mezitímní účetní závěrka při transformaci spolku na ústav

  Autor
  /
  Dobrý den. Jsme spolek a chystáme změnu právní formy na ústav. Nyní domlouváme s účetní datum mezitímní závěrky. Předběžně je dohodnuto sestavení mezitímní závěrky z údajů ke dni 29. února 2016. Účetní je schopna nám dodat mezitímní závěrku ve lhůtě do 18. března 2016. Současně potřebujeme domluvit schůzku u notáře. Sestavuje se...

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}