1. Ptáte se: Neziskovky a soudní poplatky ve věcech veřejného rejstříku

  Autor
  /
      Soudní poplatky ve věcech veřejných rejstříků od ledna 2014 Kdo se po 1. lednu 2014 rozhodl realizovat založení neziskové organizace nebo změny podléhající zápisu do veřejného rejstříku v existující neziskové organizaci, setkal se s nemilou skutečností v podobě soudního poplatku ve věcech zápisů do veřejného rejstříku. První zápis nadace, nadačního fondu...
 2. Ptáte se: Sídlo ústavu či spolku v bytě

  Autor
  /
  Mám v plánu založit ústav, který by se zabýval podporou sociálně znevýhodněných osob, ale zatím nemám žádnou kancelář nebo jiný prostor, kam bych umístil sídlo ústavu. Proto bych rád věděl, jestli může mít ústav zapsané sídlo například i v mém bytě. A případně jak je to u spolku, ten může mít zapsané...
 3. Ptáte se: Spolek s velkým počtem členů

  Autor
  /
  Máme založeno občanské sdružení (nyní již spolek), který má několik set členů. Chceme nyní změnit stanovy, aby odpovídaly novému občanskému zákoníku, avšak současné stanovy jsou velmi stručné a není v nich nic o tom, jakým způsobem se mají stanovy měnit. V zákoně jsme našli, že o změně stanov má rozhodovat nejvyšší orgán,...
 4. TOP TEN: 10 nejdůležitějších změn v oblasti neziskového práva

  Autor
  /
  V tomto článku vám přinášíme 10 nejdůležitějších změn v oblasti neziskového práva. . (1) Zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Nabytím účinnosti nového občanského zákoníku dojde ke zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (§ 3080, viz bod 154). Nové sdružení již nebude možné založit a stávající  sdružení...
 5. Ptáte se: Spolky a lhůty

  Autor
  /
  Jsme občanské sdružení a od nového roku budeme spolkem. Co musíme udělat a v jaké lhůtě? Odpověď Nabytím účinnosti nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) dojde ke zrušení několika zákonů, mimo jiné i zákonů č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (§ 3080, viz bod 154) a č. 248/1995 Sb.,...
 6. Ptáte se: Založení o.p.s. do konce roku

  Autor
  /
  Máme občanské sdružení a řešíme, zda se nepřeměnit ještě do konce roku na obecně prospěšnou společnost. Slyšel jsem, že je to prý možné. . Odpověď Tato informace je správná. Stávající občanská sdružení se mohou do konce roku 2013 transformovat na obecně prospěšnou společnost podle zákona č. 68/2013 Sb., o změně...

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}