1. Ptáte se: Vklad při změně právní formy spolku na ústav

  Autor
  /
  Jaký vklad (finanční nebo jiný) je potřeba při transformaci ze zapsaného spolku na zapsaný ústav? Odpověď: Vklad při změně právní formy spolku na ústav může mít formu peněžitého vkladu nebo nepeněžitého vkladu (např. movitá či nemovitá věc, pohledávka či právo). Údaj o vkladu se zapisuje do rejstříku ústavů. Povinnou náležitostí zakládací listiny...
 2. Ptáte se: Odpovědnost členů správní rady ústavu

  Autor
  /
  Dobrý den. Chystáme změnu právní formy spolku na ústav. Oslovila jsem potenciální členy budoucí správní rady ústavu. Zajímají se o to, jaká vyplývá zodpovědnost z této funkce? Mohla bych Vás poprosit o stručnou odpověď či je to definováno v zákoníku? Odpověď: Odpovědnost členů volených orgánů ústavu je stejná jako odpovědnost...
 3. Ptáte se: Mezitímní účetní závěrka při transformaci spolku na ústav

  Autor
  /
  Dobrý den. Jsme spolek a chystáme změnu právní formy na ústav. Nyní domlouváme s účetní datum mezitímní závěrky. Předběžně je dohodnuto sestavení mezitímní závěrky z údajů ke dni 29. února 2016. Účetní je schopna nám dodat mezitímní závěrku ve lhůtě do 18. března 2016. Současně potřebujeme domluvit schůzku u notáře. Sestavuje se...
 4. Transformace spolku na ústav

  Autor
  /
  Chystáte se transformovat spolek na ústav? Váháte nad tím, zda zůstat spolkem a přizpůsobit stanovy spolku nové právní úpravě anebo zda využít novou právní úpravu k transformaci spolku na ústav? Nevíte, zda je pro Vás transformace spolku na ústav vhodná? Obraťte se na naši advokátní kancelář, společně pro Vás najdeme...
 5. Ptáte se: Neziskovky a soudní poplatky ve věcech veřejného rejstříku

  Autor
  /
      Soudní poplatky ve věcech veřejných rejstříků od ledna 2014 Kdo se po 1. lednu 2014 rozhodl realizovat založení neziskové organizace nebo změny podléhající zápisu do veřejného rejstříku v existující neziskové organizaci, setkal se s nemilou skutečností v podobě soudního poplatku ve věcech zápisů do veřejného rejstříku. První zápis nadace, nadačního fondu...
 6. Ptáte se: Může ústav generovat zisk?

  Autor
  /
  Může ústav generovat zisk, který celý vloží na svoji činnost, nebo musí být vždy na konci účetního období vyrovnaný, tj. na nule. Již jsem tuto věc konzultovala na několika místech, ale bohužel bez jasného závěru. Mohu vás požádat, zda byste mi pomohli tuto otázku objasnit. Odpověď: Domníváme se, že Váš...

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}