1. TOP TEN: 10 nejdůležitějších změn v oblasti neziskového práva

  Autor
  /
  V tomto článku vám přinášíme 10 nejdůležitějších změn v oblasti neziskového práva. . (1) Zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Nabytím účinnosti nového občanského zákoníku dojde ke zrušení zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (§ 3080, viz bod 154). Nové sdružení již nebude možné založit a stávající  sdružení...
 2. Neziskovky v novém kabátě

  Autor
  /
  V tomto článku vám přinášíme přehledný soupis informací o některých nových formách tzv. neziskovek, v daném případě informace o spolku, ústavu a sociálním družstvu a jejich orgánech.  Tento článek tak může být prospěšný především občanským sdružením, které se chtějí zorientovat v tom, zda zůstat nadále spolkem či zda zvolit jinou...

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}