1. Ptáte se: Vedlejší výdělečná činnost spolku

  Autor
  /
  Jak je to s vedlejší výdělečnou činností – spolek se bude zabývat sportovním tréninkem za úplatu, která slouží k podpoře činnosti a úhradě nákladů (pronájem sportoviště, náklady na trenéry, tréninkové vybavení-pomůcky, pitný režim apod.)? Odpověď: Spolek je právnická osoba založená k naplňování společného zájmu členů spolku. Uspokojování a ochrana společného zájmu...
 2. Ptáte se: Chci založit sportovní klub ve formě spolku

  Autor
  /
  Chci založit neziskovou organizaci – spolek (sportovní klub), v budoucnu však uvažuji o spojení s jiným již existujícím spolkem formou pobočného spolku. Je toto spojení dvou existujících spolků možné? Odpověď: Dotazujete se, zda je možné již existující spolek nějakým právním jednáním učinit pobočným spolkem jiného existujícího (později založeného) spolku. Domnívám se,...
 3. Ptáte se: Změna názvu spolku v souladu s NOZ

  Autor
  /
  Dobrý den, jsem předsedou spolku (tělovýchovné jednoty) a mám relativně jednoduchý dotaz k přizpůsobení názvu spolku. Co je to přizpůsobení názvu spolku? Je to doplnění slova spolek nebo z.s. ? Pokud ano, tak k tomu je přece nutnost změnit stanovy, tedy členská schůze. Proč potom ty dva termíny – do 1.1.2016 přizpůsobení názvu...
 4. Název spolků (dříve občanských sdružení)

  Autor
  /
  V názvu spolku „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ nebo „z. s.“ Název spolku upravuje § 216 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), který stanoví, že název spolku musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“ nebo zkratku „z. s.“. Spolkům, které byly založeny jako občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.,...
 5. Transformace spolku na ústav

  Autor
  /
  Chystáte se transformovat spolek na ústav? Váháte nad tím, zda zůstat spolkem a přizpůsobit stanovy spolku nové právní úpravě anebo zda využít novou právní úpravu k transformaci spolku na ústav? Nevíte, zda je pro Vás transformace spolku na ústav vhodná? Obraťte se na naši advokátní kancelář, společně pro Vás najdeme...
 6. Ptáte se: Zájmový divadelní spolek

  Autor
  /
  Jako skupina kamarádů z DAMU jsme si založili zájmový divadelní spolek Hráči a chtěli bychom pořádat placená divadelní představení. V občanském zákoníku jsem se ale dočetl, že spolek může vyvíjet výdělečnou činnost jen příležitostně. Můžeme tedy vůbec taková představení pořádat a vybírat za ně vstupné? Odpověď: Ano, jako divadelní spolek můžete pořádat...

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}