1. Ptáte se: Neziskovky a soudní poplatky ve věcech veřejného rejstříku

  Autor
  /
      Soudní poplatky ve věcech veřejných rejstříků od ledna 2014 Kdo se po 1. lednu 2014 rozhodl realizovat založení neziskové organizace nebo změny podléhající zápisu do veřejného rejstříku v existující neziskové organizaci, setkal se s nemilou skutečností v podobě soudního poplatku ve věcech zápisů do veřejného rejstříku. První zápis nadace, nadačního fondu...
 2. CLW 2013: Zakládáme nadaci a nadační fond

  Autor
  /
  Představujeme Vám článek sepsaný Katkou Janičkovou v rámci soutěže Creative Legal Writing 2013   Nadace a nadační fondy jsou právnické osoby. Tyto specifické právnické osoby mají svůj speciální účel. Tvoří značný podíl neziskového sektoru. Poprvé byly tyto formy do českého zákonodárství vneseny v roce 1992, problematiku nadací a nadačních fondů upravoval občanský...
 3. Ptáte se: Může ústav generovat zisk?

  Autor
  /
  Může ústav generovat zisk, který celý vloží na svoji činnost, nebo musí být vždy na konci účetního období vyrovnaný, tj. na nule. Již jsem tuto věc konzultovala na několika místech, ale bohužel bez jasného závěru. Mohu vás požádat, zda byste mi pomohli tuto otázku objasnit. Odpověď: Domníváme se, že Váš...
 4. Ptáte se: Živnostenské oprávnění při založení ústavu

  Autor
  /
  Zakládáme ústav dle nového občanského zákoníku a není nám zcela jasná otázka živnostenských oprávnění. Při registraci do příslušného rejstříku by se zakladatel měl pravděpodobně prokázat registrovanou živností na činnost, kterou v rámci ústavu bude vykonávat. Ale ústav nezakládáme za účelem podnikání a případný zisk bude vždy využit v rámci ústavu...
 5. Ptáte se: Sídlo ústavu či spolku v bytě

  Autor
  /
  Mám v plánu založit ústav, který by se zabýval podporou sociálně znevýhodněných osob, ale zatím nemám žádnou kancelář nebo jiný prostor, kam bych umístil sídlo ústavu. Proto bych rád věděl, jestli může mít ústav zapsané sídlo například i v mém bytě. A případně jak je to u spolku, ten může mít zapsané...
 6. Ptáte se: Spolek s velkým počtem členů

  Autor
  /
  Máme založeno občanské sdružení (nyní již spolek), který má několik set členů. Chceme nyní změnit stanovy, aby odpovídaly novému občanskému zákoníku, avšak současné stanovy jsou velmi stručné a není v nich nic o tom, jakým způsobem se mají stanovy měnit. V zákoně jsme našli, že o změně stanov má rozhodovat nejvyšší orgán,...

Doporučujeme:

ban_AtelierPrava-vertikal-WEB {služby pro spolky}