MGR. MARTINA ČINKOVÁ, ADVOKÁTKA

O advokátce:

Mgr. Martina Činková vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V r. 2010 založila advokátní kancelář, která se zaměřuje zejména na obchodní, nemovitostní a neziskové právo a rovněž na právo ochrany osobních údajů. Vedle advokacie se advokátka věnuje rovněž mediaci, mentoringu a systemickému vzdělávání (www.atelierprava.cz). Je také členem právní sítě UbiQuity, která spolupracuje napříč Evropou, Čínou a jihovýchodní Asií prostřednictvím nezávislých advokátů v jednotlivých zemích, kteří se specializují na obchodní právo, právo duševního vlastnictví, inovace a IT právo.

Rozhovor s advokátkou

Více také zde

Mgr. Martina Činková, advokátka poskytuje své právní služby  pro klienty z celé České republiky na této adrese:

Revoluční 1963/6, Praha 1, PSČ 110 00

Máte-li zájem o právní služby, kontaktujte nás:

tel. 723 472 582, email: ak@cinkova.cz

Více o právních službách, které advokátka poskytuje:

http://zakonyvkapse.cz/pravni-sluzby/