1. Ptáte se: Pravidla o střetu zájmů v s.r.o.

  Autor
  /
  Dobrý den, zakládám nyní společnost s ručením omezeným, ve které budu společně s dalšími společníky společníkem a zároveň jednatelem této společnosti. Rád bych se zeptal, zda mohu já sám s touto společností uzavírat jakékoliv smlouvy bez omezení anebo zda nějaká omezení jsou a jaké jsou mé povinnosti. Děkuji Vám za Vaši odpověď. Odpověď:...
 2. Ptáte se: Informační povinnost prodávajícího vůči spotřebiteli dle novely

  Autor
  /
  Dobrý den, četl jsem, že byla přijata novela zákona o ochraně spotřebitele, která ukládá prodávajícím nějakou další informační povinnost ve vztahu ke spotřebitelům. Rád bych se zeptal, o jakou informační povinnost se jedná, jak ji mám splnit a čeho se vlastně týká? Předem Vám děkuji za Vaši odpověď. Odpověď: Vaše...
 3. TOP 10: Upravte si společenskou smlouvu ve Vašem s.r.o. na míru

  Autor
  /
  Jak jsme již upozorňovali v předchozím článku (ZDE), obchodní korporace, které vznikly ještě za účinnosti obchodního zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb.), se mohou nejpozději do dvou let ode dne jeho účinnosti podřídit zákonu o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.) jako celku. Lhůta pro celkové podřízení se zákonu o obchodních...
 4. POZOR! Lhůta do 1. ledna 2016 pro společnosti s ručením omezeným

  Autor
  /
  Chystáte se přizpůsobit společenskou smlouvu, příp. zakládací listinu společnosti s ručením omezeným (dále jen „s.r.o.“) nové právní úpravě, resp. zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) a nevíte si rady? Obraťte se na naši advokátní kancelář, společně projednáme nutné změny, možnosti nabízené ZOK a potřeby Vašeho s.r.o. Změnu...
 5. TOP 10: Nájem bytu dle NOZ z pohledu pronajímatele

  Autor
  /
  Nájem bytu nově upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, a to v  § 2235 až 2301. NOZ vnesl do vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem oproti předchozí právní úpravě řadu podstatných změn. O vybraných změnách z pohledu pronajímatele se pojednává dále.  ...
 6. POZOR! Lhůty u společenství vlastníků jednotek

  Autor
  /
  Změna stanov společenství  vlastníků Chystáte se přizpůsobit stanovy společenství vlastníků nové právní úpravě, resp. zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a nevíte si rady? Obraťte se na naši advokátní kancelář, společně pro Vás najdeme řešení a změnu stanov Vám kompletně připravíme. Společenství vlastníků, které vzniklo do konce roku...