1. Ptáte se: Dědění podílu v s.r.o.

  Autor
  /
  Dobrý den, chystáme se nyní ještě s dalšími dvěma společníky zakládat společnost s ručením omezeným, která se bude věnovat projektové činnosti ve výstavbě. Rádi bychom se zeptali, co by se stalo s podílem společníka, který by zemřel, tedy zda by podíl přešel na dědice tohoto společníka nebo na společnost s ručením omezeným. Děkujeme za...
 2. Ptáte se: Spolupráce s investorem

  Autor
  /
  Dobrý den, povoláním jsem vyučený truhlář a rád bych si teď založil společnost s ručením omezeným, která by se zabývala výrobou nábytku. Mám sice potřebné znalosti a zkušenosti, ale pro nastartování svého podnikání nemám finanční prostředky. Uvažuji nyní o spolupráci s investorem, který mi pro podnikání poskytne nezbytné finanční zdroje. Rád...
 3. Ptáte se: Změna stanov SVJ

  Autor
  /
  Jsme společenství vlastníků jednotek a chystáme se změnit stanovy tak, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem. Jen nevíme, jestli musí být tato změna stanov provedena formou notářského zápisu. Můžete nám poradit? Děkujeme. Odpověď: Na Vaši otázku nelze v současné době odpovědět zcela jednoznačně. Zákon totiž není v této oblasti jasný a názory...
 4. CLW 2013: Na co si dát pozor při zakládání s.r.o?

  Autor
  /
  Představujeme Vám článek sepsaný Lenkou Gruberovou v rámci soutěže Creative Legal Writing 2013 Obecně Od 01. 01. 2014 nás čeká „malá“ soukromoprávní revoluce, a to zejm. díky počátku účinnosti nového občanského zákoníku (dále NOZ) a zákona o obchodních korporacích (dále ZOK). Účinností NOZ a ZOK „zábava“ nekončí. V souvislosti s jejich „uvedením v život“...
 5. Ptáte se: Jak je to nyní s organizačními složkami zahraničních právnických osob?

  Autor
  /
  Dobrý den, rád bych se zeptal, jak je to nyní s organizačními složkami zahraničních právnických osob, slyšel jsem, že tento pojem již neexistuje. Můj známý mi říkal, že u jejich organizační složky změnili název na odštěpný závod zahraniční právnické osoby. Je tedy třeba název měnit a jakým způsobem se název případně...