1. Ptáte se: Jak je to nyní s organizačními složkami zahraničních právnických osob?

  Autor
  /
  Dobrý den, rád bych se zeptal, jak je to nyní s organizačními složkami zahraničních právnických osob, slyšel jsem, že tento pojem již neexistuje. Můj známý mi říkal, že u jejich organizační složky změnili název na odštěpný závod zahraniční právnické osoby. Je tedy třeba název měnit a jakým způsobem se název případně...
 2. Ptáte se: Aktuální úprava zákazu konkurence v s.r.o.

  Autor
  /
  Dobrý den, měl bych na Vás jeden dotaz týkající se fungování zákazu konkurence v rámci nových zákonů účinných od začátku tohoto roku. Zejména bych rád zjistil, zda mohu jako jednatel jedné s.r.o. být zároveň jednatelem jiné společnosti s ručením omezeným? Děkuji předem za Vaši odpověď. Úpravu zákazu konkurenčního jednání členů statutárního orgánu...
 3. Ptáte se: Odpovědnost jednatele v s.r.o.

  Autor
  /
  Dobrý den, jsem jednatelem ve společnosti s ručením omezeným a ze všech stran slýchám, že díky přijetí nového zákona o obchodních korporacích došlo ke zvýšení odpovědnosti jednatelů, rád bych se tedy zeptal, co přesně to znamená a na co vše si mám dát při výkonu funkce jednatele pozor? Děkuji Vám za odpověď....
 4. Ptáte se: Jednočlenné s.r.o. a přizpůsobení zakladatelské listiny ZOK

  Autor
  /
  Dobrý den, rád bych se zeptal, zda je nutné, abych přizpůsoboval svou zakladatelskou listinu zákonu o obchodních korporacích i v případě, že jsem jediným majitelem s.r.o., jediným jednatelem a jediným zaměstnancem? Děkuji Vám předem za laskavou odpověď. Zákon o obchodních korporacích v přechodných ustanoveních (§ 777 a násl.) stanoví, že obchodní společnosti...