1. Ptáte se: Musí společnost uvádět na reklamním roll-upu své identifikační údaje?

  Autor
  /
  Dobrý den, naše společnost (s.r.o.) se nyní bude prezentovat na jedné společenské akci, kde bychom také rádi měli u našeho stánku roll-up týkající se naší společnosti. Musí být na roll-upu identifikační údaje naší společnosti? Neradi bychom porušili nějaké předpisy. Předem Vám děkujeme za odpověď. Odpověď: Občanský zákoník (zák. č. 89/2012...
 2. Ptáte se: Jak je to se zasíláním obchodních sdělení?

  Autor
  /
  Dobrý den, v nedávné době jsem založil ještě s dalšími společníky společnost s ručením omezeným, prostřednictvím které nyní podnikáme. Za účelem podpory našeho podnikání, které je na samém začátku, bychom rádi oslovili potenciální zákazníky elektronicky, tedy e-mailem. Potenciálním zákazníkům bychom rádi zasílali e-mailem newslettery, reklamní nabídky atd. Rád bych tedy věděl, zda existují...
 3. Ptáte se: Co je to svépomocný prodej

  Autor
  /
  Dobrý den, pracuji v opravně, která se specializuje na opravu kol a stává se nám, že zákazníci si nevyzvednou již opravená kola. V takto opravených kolech však máme již svůj vlastní materiál i práci strávenou na opravě kola. Slyšel jsem o svépomocném prodeji, ale nevím přesně, jaký je v takovém případě postup...
 4. Ptáte se: Pravidla o střetu zájmů v s.r.o.

  Autor
  /
  Dobrý den, zakládám nyní společnost s ručením omezeným, ve které budu společně s dalšími společníky společníkem a zároveň jednatelem této společnosti. Rád bych se zeptal, zda mohu já sám s touto společností uzavírat jakékoliv smlouvy bez omezení anebo zda nějaká omezení jsou a jaké jsou mé povinnosti. Děkuji Vám za Vaši odpověď. Odpověď:...
 5. Ptáte se: Informační povinnost prodávajícího vůči spotřebiteli dle novely

  Autor
  /
  Dobrý den, četl jsem, že byla přijata novela zákona o ochraně spotřebitele, která ukládá prodávajícím nějakou další informační povinnost ve vztahu ke spotřebitelům. Rád bych se zeptal, o jakou informační povinnost se jedná, jak ji mám splnit a čeho se vlastně týká? Předem Vám děkuji za Vaši odpověď. Odpověď: Vaše...
 6. TOP 10: Upravte si společenskou smlouvu ve Vašem s.r.o. na míru

  Autor
  /
  Jak jsme již upozorňovali v předchozím článku (ZDE), obchodní korporace, které vznikly ještě za účinnosti obchodního zákoníku (zák. č. 513/1991 Sb.), se mohou nejpozději do dvou let ode dne jeho účinnosti podřídit zákonu o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.) jako celku. Lhůta pro celkové podřízení se zákonu o obchodních...