PRÁVNÍ SLUŽBY

 

____________________________________________________________________________________________

Hledáte pomoc advokáta?  Neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: ak@cinkova.cz.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ – UPOZORNĚNÍ DLE ZÁKONA

Pokud jste klientem naší kanceláře a jste zároveň spotřebitelem, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování právních služeb. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, internetová adresa: http://www.cak.cz/.

Advokátní kancelář Mgr. Martiny Činkové se sídlem v Praze, Revoluční 1963/6, PSČ 110 00, Vám nabízí zejména tyto právní služby:

————————————————————————————————————————————————————

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dle GDPR)

 • komplexní služby při správné právní aplikaci nového evropského nařízení GDPR,
 • příprava veškeré potřebné právní dokumentace,
 • služby pověřence-advokáta.

 

———————————————————————————————————————————————————————-

NEZISKOVÉ PRÁVO

 • komplexní služby při založení spolku, ústavu, nadací a nadačních fondů,
 • komplexní služby při transformacích dané právnické osoby,
 • veškeré související poradenství se vznikem i chodem právnické osoby, atd.

———————————————————————————————————————————————————————-

OBCHODNÍ PRÁVO

 • komplexní služby při založení společnosti s ručením omezeným, při převodu podílů, veškerých změnách ve společnosti,
 • zajištění valných hromad a veškerého souvisejícího poradenství,
 • sepis smluv, obchodních podmínek,
 • vymáhání pohledávek, atd.

———————————————————————————————————————————————————————

OBČANSKÉ PRÁVO A PRÁVO NEMOVITOSTÍ

 • příprava občanskoprávních smluv dle potřeb klientů,
 • komplexní služby při převodu nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, vyjednávání, atd.),
 • právní služby pro společenství vlastníků jednotek a družstva.

 

———————————————————————————————————————————————————————-

Možnost osobní konzultace:

Máte-li zájem o osobní konzultaci v kanceláři na adrese Revoluční 6, Praha 1, kontaktujte nás na tel. 222 314 119 nebo emailové adrese: ak@cinkova.cz.

Odměna advokáta:

Způsob, jakým se stanovuje odměna advokáta, řeší vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif), která rozlišuje odměnu jako tzv. smluvní a mimosmluvní.

Smluvní odměna se stanovuje na základě dohody mezi klientem a advokátem, a to s ohledem na časovou a věcnou náročnost dané věci. Smluvní odměnu je možné dohodnout jako tzv. hodinovou, úkonovou nebo procentuální. Vedle odměny advokáta jsou klientovi účetovány hotové výdaje související s poskytovanou právní službou (například cestovní náhrady, soudní a správní poplatky, náhrady za promeškaný čas, atd.).

Pokud nedojde mezi advokátem a klientem k dohodě o výši odměny za právní služby, je klient povinen uhradit advokátovi odměnu ve výši tzv. mimosmluvní odměny, která se určí podle sazby stanovené vyhláškou č. 177/1996 Sb. za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal.

Výše hodinové sazby je dohodnuta většinou v těchto výších:

1.500,– Kč – právní služby v oblasti neziskového práva,

2.000,– Kč – právní služby v oblasti nemovitostního a občanského práva,

2.500,– kč – právní služby v oblasti ochrany osobních údajů

2.500,– kč  – právní služby v oblasti obchodního práva.

Hodinová sazba může být dohodnuta jako vyšší zejména tehdy, je-li právní služba z odborného hlediska složitá, je-li právní služba poskytována v cizím jazyce, případně za ztížených podmínek či formou expresního zpracování.

Mgr. Martina Činková, advokátka je plátcem DPH.